SVT

SVT

Servei de Voluntariat Terapèutic El Merma
(SVT El Merma)

El Servei de Voluntariat Terapèutic El Merma és un recurs idoni per dur a terme un treball d’inserció i de lluita contra l’estigmatització i l’exclusió de persones amb trastorn de salut mental greu.

Un risc important per a les persones amb trastorns de salut mental greus i per als seus familiars és patir l’estigmatització de la malaltia i quedar-se casa. L’accés de les persones amb problemes de salut mental a una activitat laboral del tipus que ofereix el SVT El Merma és un estímul per sortir de casa, per relacionar-se amb altres persones, per millorar l’autoestima, per alleujar el conflicte familiar i, en definitiva, per incidir positivament en l’estabilitat i en la millora de la salut de les persones que pateixen aquest tipus de malalties. L’activitat laboral és un complement terapèutic essencial per poder complementar el tractament psiquiàtric i farmacològic que segueixen aquestes persones.

Per a la majoria de persones el treball significa una font d’ingressos i és una raó primordial per treballar. Tanmateix, la compensació econòmica no és l’única funció associada al treball, perquè el treball comporta altres beneficis com per exemple: activitat física i mental, és una oportunitat per establir noves coneixences, permet fer amistats i potencia l’autoestima.

Al Servei de Voluntariat Terapèutic les persones tenen accés a:

Servei de Voluntariat Terapèutic El Merma