CET

CET

Centre Especial de Treball El Merma
(CET El Merma)

Afavorim que les persones amb problemes de salut mental (+65% de discapacitat) trobin sentit a la vida mitjançant la inserció sòcio-laboral amb activitats de gestió de residus i projectes de cooperació al desenvolupament.

A la Trueta creiem en les capacitats de les persones amb problemes de salut mental i les empoderem en un entorn laboral que no prima la productivitat sinó les persones i les seves necessitats.

A través de l’activitat de gestió de residus, principalment el reciclatge de medicaments, l’aprofitament de material sanitari i la destrucció de documentació confidencial, potenciem les seves capacitats.

A més d’obtenir un treball remunerat també es té accés a:

El Centre Especial de Treball (CET) El Merma està dirigit a persones amb problemes de salut mental greus amb certificat de discapacitat reconegut.


Inscripció al registre de centres especial
de treball de la Generalitat de Catalunya amb el nº T00200.

El Centre Especial de Treball (CET) El Merma