Història

Fundació Dr. Trueta

Entitat privada d'iniciativa social, catalana, sense ànim de lucre.

1993. Fruit de la quimera del metge vigatà Carles Furriols neix la Trueta amb un ambiciós objectiu: contribuir a fer un món millor. Paraules majors que s’han anat concretant al llarg de la seva existència en accions sustentades en tres pilars: la cura del medi ambient, la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i la cooperació al desenvolupament.

ODS

ODS

Missió de la Fundació

A la Trueta creiem en les capacitats de les persones amb problemes de salut  mental. Valorem més que les persones amb un trastorn mental greu (+65% discapacitat) siguin capaces de desenvolupar-se en un lloc de treball, que no la productivitat que puguin tenir. A través de l’activitat de gestió de residus, principalment el reciclatge de medicaments, l’aprofitament de material sanitari i la destrucció de documentació confidencial, potenciem les seves capacitats.

Afavorim que les persones amb problemes de salut mental trobin sentit a la vida mitjançant la inserció sòcio-laboral amb activitats de gestió de residus i projectes de cooperació al desenvolupament.

Elements de la missió

Persones amb problemes de salut de mental

Moltes persones amb problemes de salut mental són capaces de viure de forma autònoma si poden comptar amb el recolzament necessari ja sigui de la família, amics, i del servei especialitzats per la seva atenció.

Gestió de residus

La Trueta engloba les activitats necessàries per fer-se càrrec d’un residu. La gestió de residus comença amb la recollida dels mateixos, el seu transport fins a les nostres instal·lacions i el seu tractament final.

Cooperació al Desenvolupament

Portem a terme programes de formació per la salut i d’equipament de materials mèdics a centres de salut de països en vies de desenvolupament.

Valors de la missió

Respecte

Totes les persones neixen en condició d’igualtat, i malgrat les diferències entre elles, tenen dret a les mateixes oportunitats.

Transparència

Per donar a conèixer la tasca que realitzem.

Compromís

mediambiental i foment de la reutilització: La millora mediambiental i la sostenibilitat, són principis bàsics de la Fundació.

Vols col·laborar amb la

Fundació Dr. Trueta?

Contacta amb nosaltres per a col·laborar amb la Fundació.