Comptes anuals

Fundació Dr. Trueta

Comptes anuals / subvencions

Subencions 2022

Organització Projecte Import
Ajuntament de Vic Subvencions per a la realització de projectes d’interès social 2022 Empodera MENTS 12.225 €
Departament d’Empresa i Treball TSF087/21/000029 Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en Centres Especials de Treball 40.656,8 €
Departament d’Empresa i Treball Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Programa Treball i Formació. Línia ACOL SOC026/20/000134 Treball i formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social 44.850,72 €
Departament d’Empresa i Treball Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives Projectes Singulars de promoció de l’economia social i soidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació. Projecte tèxtil – ATELIER 12.600 €
Diputació de Barcelona 202220225120013143 Empodera MENTS 2.055,17 €

Convenis 2022

Organització Projecte Import
Ajuntament de Manlleu Promoure la inserció laboral 1.560 €
Ajuntament de Vic Banc de Medicaments 6.000 €

Comptes anuals 2022

Subencions 2021

Organització Projecte Import
Ajuntament de Vic Subvencions per a la realització de projectes d’interès social 2021 Inserció tèxtil 14.025 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF088/21/000042 Realització d’accions relatives a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat en Centres Especials de Treball 5.632,08 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF087/21/000029 Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en Centres Especials de Treball 32.828,72 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Programa Treball i Formació. Línia ACOL SOC026/20/000134 Treball i formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social 16.888,58 €
Diputació de Barcelona 202120205120012303 Treballa, recicla i cuida’t 1.034,45 €
Ajuntament de Vic Convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament 2021 Enfortiment de la salut materno infantil al Dispensari de N’Djili. Congo 4.510 €
Departament de Dets Socials IRPF 2021 DDS001/21/000136 Treballa, recicla i cuida’t 19.202,34 €

Convenis 2021

Organització Projecte Import
Ajuntament de Manlleu Promoure la inserció laboral 1.559,17 €
Ajuntament de Vic Banc de Medicaments 6.000 €

Comptes anuals 2021

Subencions 2020

Organització Projecte Import
Ajuntament de Vic Reaprofitament tèxtil 9.600 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF053/20/000002 Realització d’accions relatives a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat en Centres Especials de Treball 4.992,12 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF052/20/002180 Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en Centres Especials de Treball 36.382,94 €
Fundació “La Caixa” Reaprofitament tèxtil 21.520 €
Diputació de Barcelona 202020195120011533 Servei de Voluntariat Terapèutic 1.030,83 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/3168/2020 Ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVIC-19 5.000 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies IRPF 2020 TSF070/20/000309 Servei de Voluntariat Terapèutic 18.331,66 €
Consell Comarcal d’Osona 2020 Formació en primers auxilis als Agents Comunals de Salut de Celendín, Perú 2.036,08 €

Convenis 2020

Organització Projecte Import
Ajuntament de Manlleu Promoure la inserció laboral 1.559,17 €
Ajuntament de Vic Banc de Medicaments 6.000 €

Comptes anuals 2020

Subvencions 2019

Organització Projecte Import
Ajuntament de Vic Servei de Voluntariat Terapèutic 8.400 €
SOC Programa 30Plus 7.555,03 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies IRPF 2019 TSF047/19/00252 Servei de Voluntariat Terapèutic 13.126,85 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF033/19/00011 Realització d’accions relatives a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat en Centres Especials de Treball 4.805,57 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en Centres Especials de Treball 24.403,30 €

Convenis 2019

Organització Projecte Import
Ajuntament de Manlleu Promoure la inserció laboral 1.559,17 €
Ajuntament de Vic Banc de Medicaments 6.000 €

Comptes anuals 2019