Comptes anuals

Fundació Dr. Trueta

Comptes anuals / subvencions

Subencions 2020

Organització Projecte Import
Ajuntament de Vic Reaprofitament tèxtil 9.600 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF053/20/000002 Realització d’accions relatives a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat en Centres Especials de Treball 4.992,12 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF052/20/002180 Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en Centres Especials de Treball 36.382,94 €
Fundació “La Caixa” Reaprofitament tèxtil 21.520 €
Diputació de Barcelona 202020195120011533 Servei de Voluntariat Terapèutic 1.030,83 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/3168/2020 Ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVIC-19 5.000 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies IRPF 2020 TSF070/20/000309 Servei de Voluntariat Terapèutic 18.331,66 €
Consell Comarcal d’Osona 2020 Formació en primers auxilis als Agents Comunals de Salut de Celendín, Perú 2.036,08 €

Convenis 2020

Organització Projecte Import
Ajuntament de Manlleu Promoure la inserció laboral 1.559,17 €
Ajuntament de Vic Banc de Medicaments 6.000 €

Subvencions 2019

Organització Projecte Import
Ajuntament de Vic Servei de Voluntariat Terapèutic 8.400 €
SOC Programa 30Plus 7.555,03 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies IRPF 2019 TSF047/19/00252 Servei de Voluntariat Terapèutic 13.126,85 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF033/19/00011 Realització d’accions relatives a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat en Centres Especials de Treball 4.805,57 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en Centres Especials de Treball 24.403,30 €

Convenis 2019

Organització Projecte Import
Ajuntament de Manlleu Promoure la inserció laboral 1.559,17 €
Ajuntament de Vic Banc de Medicaments 6.000 €

Comptes anuals 2019